Our solutions

We provide groundbreaking solutions in applying Artificial Intelligence. We also provide outsourcing service to many local and global companies in order to help businesses reduce labor and production costs significantly. Please try our demo!

News

Latest news from NewAI

Our Team

Hien T. Nguyen, Assoc. Prof.

Founder⁄AI Director

Phuc H. Duong, M.Sc.

Operations Manager

Huy M. Nguyen

Marketing Manager

NewAI Blog 

Highlight articles from NewAI Blog - blog.newai.vn

Sơ lược về trí tuệ nhân tạo và học máy

Cho đến nay, có nhiều định nghĩa khác nhau về trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), sau đây là một số định nghĩa, trong đó định nghĩa thứ ba của giáo sư Nils J. Nilsson được sử dụng trong dự án “100 năm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo”[1] của Đại học Stanford.

Sơ lược về học sâu

Theo các giáo sư LeCun, Bengio và Hinton, “Học sâu (Deep learning) cho phép các mô hình tính toán gồm nhiều tầng xử lý để học biểu diễn dữ liệu với nhiều mức trừu tượng khác nhau” [9]. Chúng tôi chỉ tập trung vào học sâu dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Networks) – mô hình học lấy ý tưởng từ hệ thống kết nối các tế bào thần kinh trong bộ não người.

Kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Thời đại thứ tư (The Fourth Age) bắt đầu từ hiện tại dựa trên sự kết hợp hai công nghệ kỹ thuật số đột phá là AI và rô-bốt, trong đó AI là chủ đạo. Như vậy, dựa trên quan điểm của Byron Reese, việc phát minh ra trí tuệ nhân tạo được đánh giá ngang với phát minh ra lửa, nông nghiệp và chữ viết trong lịch sử phát triển của loài người. Và đó cũng cho thấy một niềm tin rằng loài người sẽ tiến vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo trong tương lai gần.

Our Partners

These partners that currently employ our AI solutions

We'd love to hear from you

Contact us