1 - Địa điểm đặt máy chủ

  1. Toàn bộ hệ thống máy chủ tính toán, lưu trữ dữ liệu, hạ tầng đường truyền kết nối mạng của Công Ty Cổ Phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thế Hệ Mới (sau đây viết tắt là "chúng tôi") được triển khai và vận hành trên nền tảng điện toán đám mây do các đơn vị tại Việt Nam cung cấp.
  2. Chúng tôi cung cấp sản phẩm, dịch vụ trực tuyến trên các Tên Miền Việt Nam, được đảm bảo tính xác thực bởi Trung Tâm Internet Việt Nam.

2 - Hệ thống lưu trữ dự phòng dữ liệu

  1. Luôn tồn tại song song hai hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu, nhằm đảm bảo nguồn dữ liệu được lưu trữ không bị quá tải, cũng như đảm bảo Website vận hành ổn định, liên tục.
  2. Có các biện pháp kiểm soát 24/24 bởi nhân viên và báo cáo tự động cảnh báo quá tải máy chủ.
  3. Dữ liệu được sao lưu hàng ngày làm 2 bản, 1 bản lưu trữ tại máy chủ chính, và 1 bản được lưu trữ tại máy chủ lưu trữ.

3 - Quy trình và quy định về sao lưu cơ sở dữ liệu

  1. Cơ sở dữ liệu được sao lưu tự động trên máy chủ, tuy nhiên, trong mọi trường hợp xảy ra sự cố về máy chủ, người dùng chủ động cung cấp dữ liệu để ban quản trị cập nhật thông tin, nhằm đảm bảo lợi ích cho người dùng.
  2. Hệ thống tự động chạy sao lưu vào 4 giờ sáng hằng ngày. Dữ liệu được sao lưu thành 7 bản/tuần.

4 - Hệ thống bảo mật thông tin người dùng

  1. Các thông tin của người dùng được đặt tại một hệ thống lưu trữ riêng biệt, và các thông tin này đều được mã hóa trên cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo bảo mật thông tin người dùng.

5 - Phương án đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong trường hợp đơn vị ngừng cung cấp dịch vụ

  1. Trong trường hợp chúng tôi ngừng cung cấp dịch vụ, thì người dùng sẽ không thể truy cập và sử dụng Website được nữa.
  2. Chúng tôi luôn đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong mọi trường hợp. Cụ thể, Trong trường hợp Website ngừng cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau: (1) ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày Website ngừng hoạt động, chúng tôi sẽ thông báo trên Website, đồng thời gửi email thông báo đến toàn bộ người dùng; (2) hoàn thành các nghĩa vụ đối với người dùng trước khi ngừng cung cấp dịch vụ, sản phẩm.

(Có hiệu lực từ ngày 30/01/2021)

Nội Dung Liên Quan

Chúng tôi sẵn sàng kết nối với quý đối tác.

Liên hệ với chúng tôi