1 - Phương thức thanh toán

  1. Để đảm bảo vấn đề bảo mật và an toàn trong thanh toán, cũng như lưu trữ được chứng từ giao dịch, hiện tại, Công Ty Cổ Phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thế Hệ Mới (sau đây viết tắt là "chúng tôi") cung cấp hình thức thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàngthanh toán trực tuyến.
  2. Phương thức thanh toán có thể được chúng tôi thay đổi mà không cần phải thông báo trước. Chúng tôi có trách nhiệm cung cấp và thông tin một cách chính xác và rõ ràng hình thức thanh toán trong quá trình giao kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch thanh toán sản phẩm, dịch vụ.

2 - Thông tin thanh toán

  1. Thông tin thanh toán cho từng sản phẩm, dịch vụ sẽ được đề cập chi tiết trong hợp đồng giữa hai bên hoặc trên Website cung cấp sản phẩm, dịch vụ.
  2. Trường hợp giao kết bằng hợp đồng, nếu có sự thay đổi về thông tin thanh toán, hai bên sẽ thỏa thuận và ghi nhận việc thay đổi bằng văn bản, và trở thành phụ lục hợp đồng.

3 - Thông tin chuyển khoản

Vui lòng xem thông tin chuyển khoản tại đây.

4 - Thông tin thanh toán trực tuyến

Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn tại trang Thanh toán của sản phẩm tương ứng.

5 - Nghĩa vụ về thuế

  1. Giá của các sản phẩm, dịch vụ trước khi tiến hành thanh toán là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), có thể bao gồm các phụ phí khác.
  2. Các giao dịch thanh toán sản phẩm, dịch vụ do chúng tôi cung cấp đều được phát hành hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) dưới dạng điện tử, và có đầy đủ giá trị pháp lý theo quy định của Nhà nước.

6 - Hoàn tiền

  1. Tùy vào sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, người dùng có quyền yêu cầu hoàn lại tiền đối với sản phẩm hoặc dịch vụ đó trong vòng 48 giờ, tính từ thời điểm ghi nhận giao dịch trên hệ thống thanh toán của bên thứ ba hoặc hệ thống của chúng tôi, tùy thời điểm nào đến trước. Việc hoàn lại tiền có thể sẽ đi kèm với những hành động khác, bao gồm và không giới hạn những hành động sau: (a) chúng tôi thu hồi những sản phẩm, dịch vụ đã bán ra; (b) xóa dữ liệu của người dùng trên hệ thống của chúng tôi hoặc di chuyển dữ liệu của người dùng đến một vùng lưu trữ khác.
  2. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ không phải hoàn lại tiền liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ vì bất kỳ lý do gì, và người dùng sẽ không nhận được tiền hoặc bồi thường khác cho sản phẩm hoặc dịch vụ không sử dụng khi tài khoản bị đóng, cho dù việc đóng đó là tự nguyện hay không tự nguyện.
  3. Người dùng xác nhận rằng chúng tôi có toàn quyền quyết định trong việc có hoàn tiền cho sản phẩm hoặc dịch vụ được người dùng yêu cầu hoàn tiền hay không, và quyết định của chúng tôi là quyết định sau cùng.

(Có hiệu lực từ ngày 30/01/2021)

Nội Dung Liên Quan

Chúng tôi sẵn sàng kết nối với quý đối tác.

Liên hệ với chúng tôi