[KamiMind.AI] Point

Point là đơn vị tính cho những tương tác với chatbot do người thực hiện. Tùy theo chức năng, chẳng hạn, tạo chatbot, tương tác chatbot, mà hệ thống sẽ tính một lượng Point tương ứng vào tài khoản của người dùng

10.000 - 500.000 VNĐ

Theo lượt sử dụng

[SmartCV] Gói Tạo CV

Gói dịch vụ tạo và chia sẻ CV trực tuyến dựa trên công cụ soạn thảo CV của JobNet Vietnam. Gói dịch vụ không giới hạn thời gian lưu trữ, chỉnh sửa CV, và có 2.500 lượt chia sẻ CV.

33.000 VNĐ

Không giới hạn thời gian

[SmartCV] Gói Tạo Đường Dẫn Cá Nhân (MY URL)

Gói dịch vụ tạo và chia sẻ CV trực tuyến với đường dẫn do người dùng tự chọn, thay vì tạo ngẫu nhiên bởi hệ thống. Người dùng cần mua gói "[SmartCV] Gói Tạo CV" trước khi mua gói này.

25.000 VNĐ

Không giới hạn thời gian

[SmartCV] Gói Tạo Trang Web Cá Nhân (Tháng)

Gói dịch vụ tạo hỗ trợ tạo trang Website cá nhân (HTML) từ dữ liệu CV của người dùng. Người dùng cần mua gói "[SmartCV] Gói Tạo CV" trước khi mua gói này.

33.000 VNĐ

Tháng

[SmartCV] Gói Tạo Trang Web Cá Nhân (Năm)

Gói dịch vụ tạo hỗ trợ tạo trang Website cá nhân (HTML) từ dữ liệu CV của người dùng. Người dùng được miễn phí 1 tháng, khi thanh toán trước 1 năm. Người dùng cần mua gói "[SmartCV] Gói Tạo CV" trước khi mua gói này.

363.000 VNĐ

Năm

[JobNet] Candidate Assessment Tools

Gói dịch vụ cung cấp các bài thi đánh giá năng lực ứng viên trực tuyến (Rorschach Inkblot Test, DiSC, MMPI-2, PAI, ...).

55.000 VNĐ

Lượt

[JobNet] Reference Check

Gói dịch vụ cung cấp bảng báo cáo nhằm xác thực các thông tin do ứng cử viên cung cấp, như công việc, người tham khảo, học vấn, ...

1.100.000 VNĐ

Lượt

[ECOM] Website Design (Tiny)

Dịch vụ thiết kế Website phù hợp từng loại hình doanh nghiệp và kinh doanh. Gói Website Design bao gồm: thiết kế Website (3 trang), Hosting (25GB SSD, 1GB RAM, 1 vCPU).

300.000 VNĐ

Tháng

[ECOM] Website Design (Basic)

Dịch vụ thiết kế Website phù hợp từng loại hình doanh nghiệp và kinh doanh. Gói Website Design bao gồm: thiết kế Website (6 trang), Hosting (25GB SSD, 1GB RAM, 1 vCPU), 5 địa chỉ email theo tên miền riêng, miễn phí SSL.

550.000 VNĐ

Tháng

[ECOM] Website Design (Medium)

Dịch vụ thiết kế Website phù hợp từng loại hình doanh nghiệp và kinh doanh. Gói Website Design bao gồm: thiết kế Website (10 trang), Hosting (40GB SSD, 2GB RAM, 2 vCPU), 15 địa chỉ email theo tên miền riêng, miễn phí SSL.

990.000 VNĐ

Tháng

[ECOM] Website Design (Pro)

Dịch vụ thiết kế Website phù hợp từng loại hình doanh nghiệp và kinh doanh. Gói Website Design bao gồm: thiết kế Website (số trang con theo thỏa thuận), Hosting (50GB SSD, 2GB RAM, 2 vCPU), 25 địa chỉ email theo tên miền riêng, miễn phí SSL.

1.990.000 VNĐ

Tháng

[ECOM] Gói Dịch Vụ Odoo (Small)

Gói dịch vụ Odoo dành cho doanh nghiệp nhỏ (dưới 10 người dùng), cấu hình thiết bị: 40GB SSD, 2GB RAM, 2 vCPU. Mức giá chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có báo giá cụ thể.

2.500.000 VNĐ

Tháng

[ECOM] Gói Dịch Vụ Odoo (SME-20)

Gói dịch vụ Odoo dành cho doanh nghiệp nhỏ (dưới 21 người dùng), cấu hình thiết bị: 60GB SSD, 4GB RAM, 2 vCPU. Mức giá chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có báo giá cụ thể.

5.500.000 VNĐ

Tháng

[ECOM] Gói Dịch Vụ Odoo (SME-50)

Gói dịch vụ Odoo dành cho doanh nghiệp nhỏ (dưới 51 người dùng), cấu hình thiết bị: 80GB SSD, 4GB RAM, 4 vCPU. Mức giá chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có báo giá cụ thể.

9.500.000 VNĐ

Tháng

[ECOM] Gói Dịch Vụ Odoo (SME-LARGE)

Gói dịch vụ Odoo dành cho doanh nghiệp lớn (không giới hạn người dùng), cấu hình thiết bị: 1TB SSD, 16GB RAM, 8 CPU. Mức giá chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có báo giá cụ thể.

35.500.000 VNĐ

Tháng

[ECOM] Gói Dịch Vụ Pimcore (Starter)

Gói dịch vụ Pimcore dành cho doanh nghiệp, gồm: Pimcore Training, PIM/MDM/CDP/DAM, DXP/CMS/Commerce, Unlimited Entities, Data & Users

30.000.000 VNĐ

Tháng

[ECOM] Gói Dịch Vụ Pimcore (Professional)

Gói dịch vụ Pimcore dành cho doanh nghiệp, gồm: Pimcore Training, PIM/MDM/CDP/DAM, DXP/CMS/Commerce, Unlimited Entities, Data & Users, Product Experience Portal (PXP), Asset Experience Portal (AXP), Product Data Syndication, Marketplace Integration, Product Feed Management, ...

70.000.000 VNĐ

Tháng

[ECOM] Gói Dịch Vụ Pimcore (Ultimate)

Gói dịch vụ Pimcore dành cho doanh nghiệp, gồm: Unlimited Installations, Custom Support Packages, Pimcore Training, PIM/MDM/CDP/DAM, DXP/CMS/Commerce, Unlimited Entities, Data & Users, Product Experience Portal (PXP), Asset Experience Portal (AXP), Product Data Syndication, Marketplace Integration, Product Feed Management, ...

280.000.000 VNĐ

Tháng

[JobNet] Salary Benchmarking Service

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp bảng phân tích rõ ràng về dữ liệu tiền lương và phúc lợi, hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các quyết định phù hợp.

Sắp Có

Vui lòng liên hệ để có báo giá cụ thể

[JobNet] Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ tuyển dụng đúng với các quy trình chuyên nghiệp phù hợp từng lĩnh vực ngành nghề.

Sắp Có

Vui lòng liên hệ để có báo giá cụ thể

Nội Dung Liên Quan

Chúng tôi sẵn sàng kết nối với quý đối tác.

Liên hệ với chúng tôi